odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Sajnaj Barbara
Sajnaj Barbara

Stanowisko: Skarbnik Poznania

Skarbnik Miasta Poznania: Barbara Sajnaj
Nadzoruje
 Wydział Finansowy
 Wydział Budżetu i Analiz
Zakres zadań
Do zakresu zadań należy prowadzenie spraw:
 przygotowania założeń i realizacji polityki finansowej Miasta
 koordynacji prac związanych z opracowywaniem projektów budżetu Miasta
 nadzoru nad wykonywaniem budżetu
 wymiaru i egzekucji podatków i opłat lokalnych
 rachunkowości i ewidencji finansowej.
Życiorys
Skarbnik Miasta z zawodu jest prawnikiem. W 1985 r. ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, biegły rewident. Jej doświadczenie zawodowe od początku aktywności zawodowej związane jest z finansami. W 1975 roku podjęła pracę jako księgowa w Poznańskim Przedsiębiorstwie Remontowo-Montażowym Taskomont, w 1986 r. obejmuje funkcję kierownika Sekcji Kosztów - zastępcy kierownika Działu w Poznańskim Kombinacie Budowlanym. Od 1988 roku sprawowała funkcję głównego księgowego w różnych firmach.