odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Rzemiński Robert

Firma: MCI.BioVentures

Stanowisko: Współzarządzający Funduszem, Członek Zarządu

Od 2007 r. Członek Zarządu MCI.BioVentures i Dyrektor Inwestycyjny MCI Management SA. Wcześniej, do roku 2004 Członek Zarządu - Dyrektor ds. Rozwoju Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego Jelfa SA - giełdowej spółki farmaceutycznej. Odpowiedzialny był za badania i rozwój, rejestrację, dział medyczny i marketing strategiczny. Nadzorował pozyskanie oraz rejestracje kilkudziesięciu nowych produktów pozyskiwanych z zewnątrz, jak również za rozwój produktów we własnych laboratoriach Jelfy, Odpowiadał za procesy badawcze i rejestracyjne kilkudziesięciu nowych preparatów, w tym biotechnologicznych, oraz pozyskiwanie i rejestrację produktów licencyjnych. Od roku 2005 Członek Zarządu oraz Prezes Ośrodka Informacji Naukowej OINPHARMA Sp. z o.o., firmy specjalizującej się w szkoleniach i studiach kierowanych dla specjalistów w obszarze farmacji i badań klinicznych, oraz szerokim zakresem konsultingu we wszystkich aspektach związanych z pozyskiwaniem, rozwojem i komercjalizacją produktów leczniczych. Ukończył Chemię na Uniwersytecie Wrocławskim i kształcił się na studiach podyplomowych (WirtchaftsfoderungInstitut Wien, GSBA Zurych) oraz wielu kursach specjalistycznych z dziedziny badań klinicznych, rejestracji, produkcji i marketingu produktów leczniczych. Jest autorem publikacji na temat produktów leczniczych oraz brał czynny udział w wielu konferencjach na temat rozwoju produktu leczniczego.