odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Różycki Artur
Różycki Artur

Firma: Enea Operator Sp. z o.o.

Stanowisko: Prezes Zarządu

Artur Różycki – absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i Uniwersytetu w Tilburgu. Karierę zawodową rozpoczął w międzynarodowej firmie doradczej Ernst & Young. Podczas pracy w konsultingu uczestniczył i prowadził projekty w dziedzinie hutnictwa miedzi, przemysłu telekomunikacyjnego oraz elektroenergetyki. Od 1993 roku pracuje w energetyce zawodowej, zajmując się między innymi relacjami z klientami oraz zagadnieniami związanymi z handlem energią. Podczas przekształceń sektora w latach 1997-2003 wraz ze swoim zespołem przeprowadził restrukturyzację służb obsługi klienta, początkowo w Energetyce Poznańskiej SA, a później w ENEA SA. Współtworzył Energetyczne Konsorcjum Zachodnie – organizację, w oparciu o którą utworzono Grupę Energetyczną ENEA SA. W latach 1998-2006 zasiadał jako prezes i wiceprezes w zarządzie spółki EnergoPartner – jednego z pierwszych przedsiębiorstw zajmujących się obrotem energią oraz administratora rozliczeń EKZ. W 2003 r. objął stanowisko dyrektora Departamentu Obsługi Klienta w ENEA SA, a po wydzieleniu Operatora Systemu Dystrybucyjnego w ENEA Operator Sp. z o.o. Od lutego 2008 r. pełnił funkcję wiceprezesa ds. handlowych w ENEA Operator, odpowiadając między innymi za sprawy bilansowania technicznego i handlowego spółki, zagadnienia taryfowe, informatykę i obsługę klientów. W lipcu 2008 r. został powołany na stanowisko prezesa zarządu ENEA Operator Sp. z o.o.
Jest wiceprzewodniczącym Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej oraz prezesem Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. Reprezentuje Federację Związków Pracodawców Energetyki Polskiej w Europejskiej Federacji Przedsiębiorstw Użyteczności Publicznej w Brukseli. Jest także członkiem Zespołu ekspertów przy prezesie Urzędu Regulacji Energetyki.
Pan Artur Różycki jest również członkiem zespołu 20 szefów europejskich przedsiębiorstw dystrybucyjnych działającym przy DSO Director’s gathering within Eurelectric.