odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Rosenmayr Edgar
Rosenmayr Edgar

Firma: Kulczyk Silverstein Properties

Stanowisko: Dyrektor Zarządzający, Członek Zarządu

Edgar związany jest z Kulczyk Silverstein Properties od początku istnienia firmy, gdzie pełni funkcje Dyrektora Zarządzającego i Członka Zarządu. Dodatkowo obejmuje stanowisko Członka Zarządu w spółce Kulczyk Real Estate Holding S.a r.l., Luksemburg.

Były Członek Zarządu Immoeast AG (02/2008-04/2010), począwszy od 2004 roku zarządzał Oddziałem Asset Management. Edgar jest doświadczonym menedżerem obejmującym w swojej karierze stanowiska w zarządach wielu firm oraz w komitetach inwestycyjnych i doradczych w branży nieruchomościowej i w funduszach private equity takich jak Europolis Invest (Austria) i FF&P Russia Fund (Guernsey).

Od roku 1998 pełnił funkcję Dyrektora ds. Nieruchomości, Turystyki i Żeglugi w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju (EBRD) w Londynie. Edgar obejmował wcześniej stanowiska w Zarządach wielu firm nieruchomościowych takich jak TriGranit, IRIDE, European Property Group oraz St. Petersburg Property Development Company.

Edgar Rosenmayr pracował również dla Creditanstalt Group, gdzie pełnił funkcje Assistant General Manager oraz Head of Project Finance and Consulting Department.

Edgar był Asystentem Profesora i Wykładowcą na Uniwersytecie Ekonomicznym w Wiedniu. Posiada tytuł Doktora Matematyki oraz Nauk Technicznych uzyskany na Politechnice w Wiedniu, jak również licencję Konsultanta w zakresie zarządzania. Jest także członkiem Royal Institute of Chartered Surveyors, MRICS.