odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Rosati Dariusz
Rosati Dariusz

Stanowisko: Poseł na Sejm RP, Minister Spraw Zagranicznych w latach 1996-1997

Urodzony 8 sierpnia 1946 roku w Radomiu, od 1950 roku mieszka w Warszawie. W 1964 r. ukończył liceum ogólnokształcące nr 22 im. Jose Marti i rozpoczął studia na Wydziale Handlu Zagranicznego w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa – SGH). Po ukończeniu studiów i uzyskaniu dyplomu magistra nauk ekonomicznych w 1969 r. rozpoczął pracę w SGH jako asystent. W 1973 r. obronił pracę doktorską z zakresu teorii podejmowania decyzji, a w 1978 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych na podstawie pracy na temat prognozowania w handlu zagranicznym. Od 1990 roku profesor tytularny w SGH. Specjalista w dziedzinie polityki makroekonomicznej, integracji europejskiej, finansów i handlu międzynarodowego.

W latach 1970-1990 odbył szereg stażów krajowych i zagranicznych, m.in. we Francji, Wielkiej Brytanii i USA. W latach 1978-1979 pracował jako konsultant w dziale bankowości międzynarodowej w centrali Citibank w Nowym Jorku (USA). Był wielokrotnie ekspertem organizacji międzynarodowych (UNIDO, Bank Światowy, Komisja Europejska, Międzynarodowa Organizacja Pracy). W latach 1986-1987 był profesorem wizytującym na Uniwersytecie w Princeton (USA). Założyciel (1985) i pierwszy dyrektor Instytutu Gospodarki Światowej w SGH (d. SGPiS). W latach 1988-1991 był dyrektorem Instytutu Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego. W latach 1989-1993 partner w firmie consultingowej TKD – Ernst & Young Poland. Obecnie profesor w Szkole Głównej Handlowej i w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie.

W latach 1991-1995 pracował w Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ w Genewie (Szwajcaria) jako szef sekcji krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Od grudnia 1995 do października 1997 r. pełnił funkcję ministra spraw zagranicznych RP. W latach 1998-2004 był członkiem Rady Polityki Pieniężnej I kadencji. W latach 2003-2005 pełnił funkcję rektora Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie. W latach 2004-2009 był posłem do Parlamentu Europejskiego.
W latach 1987-1990 uczestniczył w pracach Komisji ds. Reformy Gospodarczej, a w latach 1988-1989 był członkiem zespołu doradców ekonomicznych Prezesa Rady Ministrów. W latach 1994-1997 był członkiem Rady Strategii Gospodarczej przy Radzie Ministrów.

Od 1999 r. członek Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN. Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (od 1969), członek European Economic Association i European Association of Comparative Economic Studies. W latach 1998-2001 członek rady programowej International Exchange Program (IREX) w Waszyngtonie. W latach 2001-2003 członek grupy doradców ekonomicznych Przewodniczącego Komisji Europejskiej. Od 2011 członek Rady Programowej Bruegel Institute w Brukseli. Przewodniczący Rady Fundacji Piłkarstwa Polskiego, przewodniczący Rady Fundacji Baltic Business Forum.

Autor ponad 250 prac naukowych, w tym pięciu książek, oraz wielu innych publikacji, wydanych w języku polskim, angielskim, rosyjskim i innych.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim OOP (1989) i Srebrnym Krzyżem Zasługi (1981). Odznaczony Orderami Zasługi Francji, Włoch, Grecji, Ukrainy i Litwy.