odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Rintoul David J.
Rintoul David J.

Stanowisko: Wiceprezes ds. Operacji Europejskich, Prezes, U. S. Steel Košice, Słowacja

David J. Rintoul (ur.1957) rozpoczął współpracę z Granite City Works U. S. Steel w Granite City w stanie Illinois w roku 2007 jako Dyrektor Generalny po tym, jak przez 30 lat awansował na kolejne odpowiedzialne stanowiska w Algoma Steel Corporation w Dearborn w stanie Michigan; Acme Steel Company w Riverdale w stanie Illinois oraz North Star BlueScope Steel w Delta w stanie Ohio.

Rintoul awansował na stanowisko Dyrektora Generalnego Great Lakes Works w marcu 2008 roku, pełniąc odpowiedzialność za codzienne działania w ramach drugiej największej operacji w Stanach Zjednoczonych - o wielkości rocznej produkcji wynoszącej 3,8 milionów ton netto (lokalizacja: Ecorse oraz River Rouge w stanie Michigan). W marcu 2009 roku został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu U. S. Steel Canada Inc., poszerzając swoje obowiązki w Great Lakes Works o dodatkowe obowiązki związane z nadzorem wszystkich operacji U .S. Steel Canada.

Rintoul został powołany na obecnie pełnione stanowisko Prezesa Zarządu U. S. Steel Košice w styczniu 2011 roku.

W roku 1979 Rintoul uzyskał dyplom associate’s degree w dziedzinie technologii inżynierii mechanicznej w Sault College of Applied Arts and Technology, uczelni położonej w jego rodzinnym mieście, Sault Ste. Marie (Ontario). W roku 1983 uzyskał tytuł licencjata w dziedzinie administracji biznesowej (Lake Superior State University w Sault Ste. Marie, w stanie Michigan) oraz, w 2006 roku, dyplom magistra administracji biznesowej uniwersytetu University of Norte Dame.

Jest członkiem Zarządu Politechniki w Košicach oraz rady doradczej programu University of Pittsburgh MBA Program.