odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Respondek Tadeusz
Respondek Tadeusz

Firma: Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli

Stanowisko: Wiceprezes

Doświadczenie 2009 - do dziś
Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli, Warszawa – Wiceprezes Zarządu

2010 – do dziś
KLER S.A., Dobrodzień – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
1992 r. -2010
KLER S.A., Dobrodzień – Wiceprezes Zarządu
W 1992 r. objęcie stanowiska Dyrektora Generalnego w firmie „Meble Kler” – Piotr Kler. Po przekształceniu firmy w 2001 r. w spółkę akcyjną – funkcja Wiceprezesa Zarządu.

1989 – 1991
„Prowent” Sp. z o.o., Lubliniec – Prezes Zarządu


1975 - 1989
Śląskie Zakłady Przemysłu Lniarskiego „LENTEX”, Lubliniec – Kierownik Wydziału Energetycznego


1969 – 1975
Lublinieckie Zakłady Metalowe, Lubliniec – technolog


1965 – 1969
Zakład Przerobu Złomu, Herby – Kierownik Zespołu Magazynów


Wykształcenie
 1994 r. – ukończenie studiów podyplomowych na Wydziale Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu – kierunek: „Zarządzanie firmą w gospodarce rynkowej”

 1980 r. – ukończenie studiów podyplomowych na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

 1975 r. – ukończenie studiów – Politechnika Częstochowska – Wydział Budowy Maszyn

Dodatkowe informacje

Znajomość języków :
niemiecki- w stopniu zaawansowanym
rosyjski- w stopniu zaawansowanym