odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Radwan Arkadiusz
Radwan Arkadiusz

Firma: Instytut Allerhanda

Stanowisko: Prezes Zarządu

Posiada bogate doświadczenie na kilku polach aktywności: pracy naukowej, dydaktyki akademickiej, zaangażowania społecznego, stanowisk menedżerskich, doradztwa prawnego, działalności publicystycznej i funkcji publicznych.

Obecnie Arkadiusz Radwan jest prezesem Instytutu Allerhanda, oraz szefem międzynarodowego instytutu naukowo-badawczego Centrum C-Law.org; zajmuje się także doradztwem prawnym jako of counsel w Kancelarii Kubas Kos Gaertner-Adwokaci. Dr Radwan pracował jako post-doc na Uniwersytecie Nowojorskim (NYU) oraz na Uniwersytecie w Hamburgu. Uprzednio studiował bądź prowadził badania w kilku wiodących placówkach akademickich na świecie, w tym na Copenhagen Business School, Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji, Uniwersytecie w Gandawie, Berlińskiej Hertie School of Governance, Uniwersytecie w Kolonii, Uniwersytecie w Bonn oraz Uniwersytecie w Jenie. Dr Radwan był także redaktorem naczelnym Czasopisma Kwartalnego Całego Prawa Handlowego, Upadłościowego oraz Rynku Kapitałowego (HUK).

Dr Radwan posiada bogaty dorobek naukowy i jest częstym reprezentantem Polski w europejskich gremiach eksperckich oraz międzynarodowych seminariach i sympozjach naukowych. Jego doświadczenia akademickie obejmują wieloletnią pracę, wykłady gościnne, kwerendy oraz studia m.in. w takich ośrodkach uniwersyteckich jak Jena, Bonn, Kolonia, Hamburg, Berlin (HSoG), Nowy Jork (NYU), Florencja (EUI), Kopenhaga (CBS), Gandawa, Chongqing (SWUPL), Tarnopol czy St. Pölten. W Polsce Dr Radwan wykładał w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, w Katedrze Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Wydziale Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Dr Radwan jest również publicystą i komentatorem życia gospodarczego i publicznego na łamach wiodących czasopism ogólnopolskich i regionalnych.

Dr Radwan był pomysłodawcą Instytutu Allerhanda i jednym z jego fundatorów, pełni też funkcję prezesa zarządu Instytutu. W tej roli kieruje pracą naukową Instytutu, inicjuje nowe przedsięwzięcia badawcze oraz dba o to, aby dobre pomysły pracowników i sympatyków Instytutu mogły być wcielane w życie. Na biurku ma zazwyczaj dużo książek i papierów w kontrolowanym nieładzie. W Instytucie stoi zazwyczaj jego rower.