odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Pyka Jan
Pyka Jan

Firma: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Stanowisko: Rektor

Jan Pyka, profesor w Katedrze Zarządzania Przedsiębiorstwem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Od 2008 roku rektor tej uczelni. Zajmuje się ekonomiką przedsiębiorstwa, zarządzaniem przedsiębiorstwami, problemami restrukturyzacji przedsiębiorstw i sektorów przemysłowych. Autor licznych publikacji i inspirator konferencji w tej dziedzinie. Branżowo silnie związany z sektorem paliwowo-energetycznym. Wiceprzewodniczący Głównej Rady Naukowej Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa oraz prezes katowickiego oddziału TNOiK. Kierownik zespołów naukowych i eksperckich związanych z innowacjami i gospodarką energetyczną. Członek Komitetu Sterującego Regionalnej Strategii Innowacji i członek honorowy Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.