odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Pruski Jerzy
Pruski Jerzy

Stanowisko: Doradca Prezydenta RP, Prezes Zarządu, Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Jerzy Pruski – prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego od września 2009 r.
Jednocześnie od lutego 2012 r. pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Wykonawczej Międzynarodowego Stowarzyszenia Gwarantów Depozytów (IADI).
Jest przedstawicielem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Komisji Nadzoru Finansowego oraz społecznym doradcą ekonomicznym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
W latach 1998-2004 był członkiem Rady Polityki Pieniężnej, a od marca 2004 r. do lutego 2008 roku Pierwszym Zastępcą Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Od maja 2008 r. do lipca 2009 r. pełnił funkcję prezesa Zarządu PKO Banku Polskiego SA.
Jako członek EFC Ad Hoc Working Group on EU Financial Stability Arrangements był współautorem raportu na temat stabilności finansowej w Unii Europejskiej (Report on developing EU Arrangements for Financial Stability), przyjętym przez Radę ECOFIN we wrześniu 2007 r.
Jerzy Pruski jest doktorem nauk ekonomicznych Uniwersytetu Łódzkiego.