odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Prugar Wiesław
Prugar Wiesław

Firma: ORLEN Upstream Sp. z o.o.

Stanowisko: Prezes Zarządu

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej na kierunku mechanicznym oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania na rynkach energii na Politechnice Gliwickiej oraz studiów podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstwa.

Karierę zawodową rozpoczął w 1987 roku w Instytucie Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie. Opracował i wdrożył szereg rozwiązań niestosowanych dotychczas w polskim przemyśle. Prace te zwieńczone zostały uzyskanymi w tym zakresie sześcioma patentami. Następnie pracował w Polskim Serwisie Płynów Wiertniczych Sp. z o.o., PGNiG SA oraz Gazomontażu SA.

W 2006 roku rozpoczął budowę zespołu specjalistów w zakresie poszukiwań i wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego w PKN ORLEN. Obecnie Prezes ORLEN Upstream Sp. z o.o. Jest również Prezesem Zarządu ORLEN International Exploration and Company Production oraz Członkiem Zarządu Balin Energy na Łotwie.

Prezes Organizacji Polskiego Przemysłu Poszukiwawczo-Wydobywczego (OPPPW). Członek Komitetu Doradczego EGI.