odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Pregiel Ryszard
Pregiel Ryszard

Firma: Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii

Stanowisko: Prezes

Prof. nadzw. dr hab. inż, elektronik i matematyk, habilitacja w zakresie automatyki i robotyki (Politechnika Wrocławska, 1979). Odbył kilka długoterminowych staży naukowych i zawodowych za granicą, m.in. w Massachusetts Institute of Technology, Wyższej Moskiewskiej Szkole Technicznej im. Baumana, Bell Telephone Laboratory (USA) i Control Data Corporation (USA). Jest autorem i współautorem podręczników akademickich, książek i licznych artykułów naukowych. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął (1961) w Katedrze Komutacji Politechniki Wrocławskiej. Następnie pracował w Uniwersytecie Śląskim, Akademii Ekonomicznej w Katowicach i Wyższej Szkole Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach, pełniąc szereg funkcji akademickich, m.in. kierownika katedry informatyki i prorektora ds. nauki. W całym okresie swojej kariery zawodowej łączył działalność naukowo-dydaktyczną z pracą w przemyśle, gdzie m.in. pełnił funkcję dyrektora Centrum Naukowo-Produkcyjnego Systemów Sterowania w Katowicach, prezesa Zrzeszenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej MERA w Warszawie, prezesa zarządu spółki Investel International i wiceprezesa Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej. Jest autorem wielu rozwiązań konstrukcyjnych i projektów technologicznych. W latach 1985-1990 był podsekretarzem stanu w Komitecie Nauki i Postępu Technicznego odpowiedzialnym za gospodarkę Centralnym Funduszem Wspomagania Wdrożeń. Jest także członkiem wielu komitetów, stowarzyszeń i redakcji naukowo-technicznych, m.in. był przez dwie kadencje członkiem Komitetu Informatyki PAN, prezesem Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji i sekcji telekomunikacji Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN. Za swą działalność wyróżniony szeregiem nagród, w tym międzynarodowych.