odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Podsiadło Jerzy
Podsiadło Jerzy

Firma: Węglokoks SA

Stanowisko: Prezes Zarządu

Jerzy Podsiadło jest absolwentem Wydziału Przemysłu Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Przez wiele lat pracował jako nauczyciel akademicki, najpierw na Uniwersytecie Śląskim, a następnie na Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
W 1986 roku podjął pracę jako główny specjalista w Polskiej Izbie Handlu Zagranicznego w Katowicach. Następnie pracował w spółce Stalexport SA jako główny specjalista, a następnie dyrektor finansowy – wiceprezes zarządu. Od listopada 2001 roku do maja 2002 roku kierował równocześnie Hutą Katowice SA i Hutą im. T. Sendzimira SA, będąc prezesem ich zarządów. Następnie został prezesem zarządu holdingu Polskie Huty Stali SA (przekształconego od 1.01.2003 r. w jednolite przedsiębiorstwo Polskie Huty Stali SA). Od momentu prywatyzacji firmy w marcu 2004 roku pełnił funkcję wiceprezesa zarządu ArcelorMittal Poland SA (a wcześniej Ispat Polska Stal SA i Mittal Steel Poland SA). W grudniu 2008 roku złożył rezygnację z pełnionej funkcji.
10 sierpnia 2009 r. objął stanowisko prezesa zarządu, dyrektora generalnego spółki Węglokoks SA.