odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Piela Piotr
Piela Piotr

Firma: Ernst & Young

Stanowisko: Partner, Dział Doradztwa Biznesowego

Karierę rozpoczął w 1995 roku w firmie Arthur Andersen. Od ponad 14 lat doradza przedsiębiorstwom sektora energetycznego. Prowadził szereg projektów dla kluczowych polskich oraz zagranicznych podmiotów tego sektora.
Projekty te obejmowały: program elektroenergetyki dla Polski, rozwiązanie kontraktów długoterminowych, wydzielenie operatorów systemów przesyłowych oraz dystrybucyjnych, proces konsolidacji sektora energii elektrycznej, procesy restrukturyzacyjne, doradztwo strategiczne, inwestycyjne i prywatyzacyjne.

Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, którą ukończył z wyróżnieniem. Ukończył też studia podyplomowe z zakresu wyceny nieruchomości na Politechnice Warszawskiej oraz studia podyplomowe z zarządzania w Harvard Business School. Uczestniczył w licznych szkoleniach organizowanych przez IMD, Oxford czy Princeton. Prowadził szkolenia i przemawiał na konferencjach dotyczących zagadnień finansowych w sektorze energetycznym. Posiada uprawnienia Biegłego Rewidenta.