odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Papierski Jakub
Papierski  Jakub

Firma: PKO Bank Polski

Stanowisko: Wiceprezes Zarządu

Od marca 2010 roku Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego SA nadzorującego Obszar Bankowości Inwestycyjnej. Wcześniej zajmował stanowisko Prezesa Zarządu Allianz Bank Polska SA. W latach 2003 – 2009 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Centralnego Domu Maklerskiego Pekao SA, a od września 2006 roku był jednocześnie Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Pioneer Pekao TFI S.A. Ponadto, był dyrektorem wykonawczym Pionu Finansowego Banku Pekao SA i członkiem Komitetu Zarządzania Aktywami i Pasywami Banku. Jako dyrektor nadzorował bezpośrednio politykę finansową i podatkową banku, systemy informacji zarządczej oraz skarb i zarządzanie portfelami inwestycyjnymi, Pracował również w Deutsche Morgan Grenfell/Deutsche Bank Research, Creditanstalt Investment Bank oraz Domu Maklerskim ProCapital.
Jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółek: PKO TFI, PKO BP Bankowy PTE, Qualia Development i Kredobank oraz Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Banku Pocztowego.
W latach 2005-2009 był przewodniczącym Rady Programowej Akademii Liderów Rynku Kapitałowego przy Fundacji im. Lesława Pagi, a obecnie jest członkiem Rady Programowej.
Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada licencję Chartered Financial Analyst (CFA).