odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Papaj Tomasz
Papaj Tomasz

Stanowisko: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, adiunkt.
Animator wykorzystania stosowanych rozwiązań z sektora biznesu, w sektorze publicznym. Swoje doświadczenia w sektorze publicznym zdobywał m.in. jako Wiceprezydent Miasta Mysłowice (1998-2002). W latach 1998-2006 był radnym Rady Miasta Mysłowice, w tym w latach 2002-2006 Przewodniczącym Komisji Samorządności i Przestrzegania Prawa; promotor zmian w terytorialnej administracji publicznej. W latach 2007-2010 pełnił funkcję Pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego.
Inicjator i współorganizator międzynarodowej konferencji pt. „Kierunki doskonalenia usług świadczonych przez administrację publiczną. Obywatel w sercu urzędnika” w 2009 roku oraz konferencji pt. „Skuteczne i efektywne zarządzanie administracją publiczną” w 2012 roku.
Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych, a także książki pt. „TQM w urzędach terytorialnej administracji publicznej” (2008), współautor i współredaktor publikacji pt. „Kierunki doskonalenia usług świadczonych przez administrację publiczną” (2009) oraz współautor książki pt. „Public Governance koncepcją zarządzania w administracji publicznej” (2011).
Od 2007 roku Przewodniczący Rady polskiej jednostki certyfikującej. Członek Rad Nadzorczych spółek publicznych.