odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Ostrowski Wojciech

Firma: PGE Polska Grupa Energetyczna SA

Stanowisko: Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

Powołany na stanowisko wiceprezesa ds. finansowych 17 marca 2011 roku.
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (kierunki: zarządzanie wartością firmy i zarządzanie sektorem naftowym oraz ekonomia produkcji). W dotychczasowej karierze zawodowej pełnił funkcję m.in. wiceprezesa zarządu oraz dyrektora ds. finansowych w spółce Unipetrol z siedzibą w Pradze. Był członkiem zarządów firm: Share Service Center, Unipetrol RPA i Česká Rafinérská.