odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Onichimowski Grzegorz
Onichimowski  Grzegorz

Firma: Towarowa Giełda Energii SA

Stanowisko: Prezes Zarządu

Jest absolwentem Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej oraz ukończył Podyplomowe Studium Zarządzanie Firmą w Unii Europejskiej w Szkole Głównej Handlowej.
Od 2002 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu TGE S.A. Pod jego kierownictwem Towarowa Giełda Energii SA prowadząca początkowo wyłącznie Rynek Dnia Następnego z 1% udziałem w rynku, stała się jedną z czołowych giełd energii w Europie, mającą ok. 70% udział w krajowym zapotrzebowaniu na energię elektryczną, który prowadzi obecnie Rejestr Świadectw Pochodzenia dla energii wyprodukowanej w OZE i Kogeneracji, Rynek Praw Majątkowych oraz Rynek Terminowy Towarowy. W 2003 roku (jako pierwsza i do tej pory jedyna), TGE uzyskała licencję KNF na prowadzenie giełdy towarowej.
Jeden z inicjatorów powołania Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych, która jako pierwsza w tej części Europy wprowadziła standardy rozliczeń transakcji według modelu CCP.
Jest członkiem komitetu sterującego Europexu, biorąc czynny udział we wdrożeniu unijnej idei europejskiego wspólnego rynku energii.
Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Certyfikacji Energii, jeden z autorów koncepcji "zielonych", "czerwonych" i "białych" certyfikatów.
Przez całe swoje życie zawodowe związany był z branżą informatyczną. Ma duże doświadczenie w zarządzaniu strategicznym, dziennikarstwie oraz realizacji nowych projektów.