odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Olszowski Janusz
Olszowski Janusz

Firma: Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa

Stanowisko: Prezes

Janusz Olszowski (54 l.) w roku 1980 ukończył studia w zakresie Górnictwa i Geologii na Akademii Górniczo-Hutniczej. Jest także absolwentem studiów podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz AGH. W latach 1980-1996 pracował na stanowiskach kierowniczych pod ziemią w kopalniach „Janina”, „Halemba” i Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego, gdzie pod koniec pełnił funkcję głównego inżyniera. W roku 1996 został dyrektorem w Górniczej Izbie Przemysłowo-Handlowej, a od roku 1998 jest prezesem Izby.
Zajmuje się wszelkimi kwestiami związanymi z funkcjonowaniem sektora paliwowo-energetycznego, w tym w szczególności górnictwa węglowego. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji, ekspertyz oraz referatów wygłoszonych na konferencjach i sympozjach. Pracuje także w licznych komisjach, komitetach i innych gremiach takich jak np.: komisje sejmowe, Komitet Wykonawczy European Association for Coal and Lignite, Prezydium Rady Krajowej Izby Gospodarczej, Komisja Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie przy Wyższym Urzędzie Górniczym, Narodowa Rada Ekologiczna.

Zainteresowania: wędkarstwo, majsterkowanie.
Jest żonaty, ma dwie córki.