odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Olszewski Michał
Olszewski Michał

Stanowisko: Wiceprezydent m.st. Warszawy

Urodzony w 1977 r. w Bydgoszczy. Absolwent na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od października 2011 r. Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy, wcześniej dyrektor Biura Funduszy Europejskich Urzędu m.st. Warszawy. Jako Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy nadzoruje biura odpowiedzialne za politykę lokalową, pozyskiwanie funduszy europejskich, geodezję i kataster oraz działalność gospodarczą i zezwolenia.