odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Oleksy Józef
Oleksy Józef

Stanowisko: Prezes Rady Ministrów RP w latach 1995-1996

Ukończył Wydział Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki SGPiS (obecnie Szkoła Głowna Handlowa SGH).
W latach 1972-73 studiował na Europejskim Wydziale Prawa porównawczego (Francja. Włochy).
W latach 1973-74 był członkiem Grupy Roboczej Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej ds. Planowania. Uzyskał stopień doktora Nauk Ekonomicznych.

Przebieg pracy i pełnione funkcje:
1969-2011 pracownik naukowo-dydaktyczny SGPiS/ SGH
1978-1989 pełnił różne funkcje w PZPR
1989-2005 poseł na Sejm RP
– wiceprzewodniczący Komisji Współpracy Gospodarczej z Zagranicą
– członek Komisji Zagranicznej Sejmu RP
– wiceszef Klubu Parlamentarnego
– członek Komisji Konstytucyjnej
1898 r. minister, członek Rady Ministrów
1993-1995, 2004-2005 Marszałek Sejmu RP
1995-1996 Prezes Rady Ministrów
1997-2000 wiceprzewodniczący Komisji Prawa Europejskiego Sejmu RP
Od 2001 r. profesor Akademii Finansów w Warszawie – Dziekan Wydziału Stosunków Międzynarodowych
2001-2004 Przewodniczący Komisji Europejskiej
2002-2003 - Delegat na Konwent Europy
– Przewodniczący Komisji Wspólnej Unii Europejskiej i Polski
2004 r. Minister Spraw wewnętrznych i Administracji
– Wicepremier – Przewodniczący Komitetu Europejskiego Rady Ministrów.
Od 2008 r. przewodniczący Rady Nadzorczej KSP Polonia Warszawa S.S.A. z siedzibą w Warszawie.
Od 2008 r. wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach.
Obecnie: Profesor Akademii Finansów w Warszawie.