odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Odor Paweł
Odor  Paweł

Stanowisko: Kroll Ontrack Sp. z o.o.

Paweł Odor (32 lata) związany jest z firmą Kroll Ontrack od 2003 roku. Obecnie zajmuje stanowisko głównego specjalisty Kroll Ontrack w Polsce.

Do jego obowiązków należą: ścisła współpraca z centralą Kroll Ontrack w USA oraz biurami europejskimi, koordynacja wdrożenia usług proponowanych przez Kroll Ontrack dla rynku polskiego oraz odpowiedzialność za poziom świadczonych usług w zakresie sprzedaży i marketingu. Ponadto Paweł Odor sprawuje funkcję kierownika projektów Kroll Ontrack, związanych z Informatyką Śledczą w Polsce oraz rzecznika prasowego firmy ds. technologii.

Poza obowiązkami związanymi z rozwojem Kroll Ontrack w Polsce, pełni także rolę wykładowcy na studiach podyplomowych, dotyczących bezpieczeństwa informacji cyfrowych na Uniwersytecie Śląskim. Kilkukrotnie występował w roli prelegenta na Politechnice Gliwickiej i Katowickiej, a także podczas Seminariów Naukowych dotyczących przestępczości teleinformatycznej, organizowanych przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie. Czynnie udziela się na konferencjach związanych z bezpieczeństwem i ochroną danych.

Paweł Odor jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach (na kierunkach e–Business oraz Zarządzanie i Marketing), Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie (na kierunku Inżynieria Oprogramowania) oraz studiów MBA na The Polish Open University – Oxford University Brookes (kierunek Management and Marketing). Jest także autorem szeregu artykułów z dziedziny odzyskiwania danych i informatyki śledczej, które opublikowane zostały w prasie branżowej oraz popularnej.

Jego zawodowe zainteresowania koncentrują się wokół systemów operacyjnych, technologii IT oraz zarządzania i marketingu. Prywatnie Paweł Odor jest czynnym miłośnikiem sportów walki oraz wspinaczki skałkowej.