odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Niezgoda Marceli

Firma: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Stanowisko: Podsekretarz Stanu

Marceli Niezgoda ukończył Akademię Rolniczą w Lublinie, a także podyplomowe studia z zakresu zarządzania funduszami strukturalnymi oraz prawa europejskiego.
Przed nominacją na stanowisko podsekretarza stanu 24 stycznia 2011 roku, Marceli Niezgoda pełnił stanowisko zastępcy dyrektora w Departamencie Strategii i Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie, gdzie był odpowiedzialny za wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Był też współautorem najważniejszych dokumentów programowych województwa, nadzorował nabory wniosków oraz proces ich oceny.
Jako podsekretarz stanu, minister Niezgoda odpowiada m.in. za:
- przygotowania do polityki spójności na lata 2014-2020 oraz aktywny udział Polski w negocjacjach,
- wdrażanie Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego,
- przygotowanie i implementację strategicznych dokumentów dotyczących polityki przestrzennej oraz Krajowej Polityki Miejskiej,
- monitoring i nadzór nad wdrażaniem polityki spójności 2007-2013 w Polsce,
- koordynowanie wdrażania Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.