odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Nawrocki Jerzy
Nawrocki Jerzy

Firma: Państwowy Instytut Geologiczny

Stanowisko: Dyrektor

ur. 22 kwietnia 1960 roku w Nidzicy

1978-1984: studia wyższe na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalności – geologia stratygraficzno-poszukiwawcza i geofizyka geologiczna (tryb indywidualny). Promotorzy pracy magisterskiej: prof. Michał Szulczewski, dr Marek Lewandowski.
Od 1985 roku zatrudniony w Państwowym Instytucie Geologicznym.
1994 – doktorat (Rada Naukowa PIG, promotor prof. Magdalena Kądziołko-Hofmokl)
2001 – habilitacja (Rada Naukowa Instytutu Geofizyki PAN)
2011 – tytuł profesora (wniosek Rady Naukowej Instytutu Geofizyki PAN)

Funkcje zawodowe
2002 – pełniący obowiązki kierownika Zakładu Geofizyki w Państwowym Instytucie Geologicznym,
2006-2007: zastępca dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego ds. naukowych
Od 2008: dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego

Członkowstwo organizacji zawodowych i społecznych
2001-2005: Rada Geologiczna przy Ministrze Środowiska
2007 -2011: Komitet Zrównoważonego Gospodarowania Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
- Amerykańska Unia Geofizyczna (AGU)
- Rada Społeczna przy Akademii Górniczo-Hutniczej
- Rada Naukowa Instytutu Nauk Geologicznych PAN
- Rada Naukowa Instytutu Geofizyki PAN
- Komitet Badań Polarnych przy Prezesie PAN

Funkcje w organizacjach zawodowych i społecznych
1998-2003: zastępca Przewodniczącego Sekcji Krajowej Geologiczno-Wiertniczej NSZZ „Solidarność”
1998-2001: Przewodniczący zakładowej organizacji związkowej NSZZ „Solidarność” przy Państwowym Instytucie Geologicznym
- Wiceprzewodniczący Rady do spraw Atomistyki
- Członek zarządu (Executive Comitee) stowarzyszenia europejskich służb geologicznych EuroGeoSurveys z siedzibą w Brukseli.

Inna działalność organizacyjna
1989-1993: Organizacja Laboratorium Paleomagnetycznego w Państwowym Instytucie Geologicznym
2001-2004: Opracowanie i prowadzenie dużego projektu (ponad 70 wykonawców z różnych instytucji) badań regionalnych skał paleozoicznych Polski Paleozoiczna Akrecja Polski. W ramach projektu analizowano między innymi sylurskie formacje łupkowe z Pomorza i Gór Świętokrzyskich, dzisiaj istotne ze względu na ich potencjał gazowegy.
2005: Opracowanie i w pierwszej fazie prowadzenie projektu 73 wierceń badawczych p.n. Program płytkich wierceń badawczych dla rozwiązania istotnych problemów budowy geologicznej obszaru Polski. Osiągnięciem projektu jest między innymi odkrycie wiecznej zmarzliny na Suwalszczyźnie.
2010: Organizacja centrum naukowo-przemysłowego Geocentrum Polska, w skład którego poza Państwowym Instytutem Geologicznym weszły – Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Instytut Morski w Gdańsku, Instytut Nafty i Gazu, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, PGE Bełchatów oraz KGHM Polska Miedź.

Rady Redakcyjne
2007-2011: redaktor naczelny Polish Geological Institute Special Papers
- redaktor naczelny Geological Quarterly,
- członek kolegium edytorskiego Geologia Carpathica

Główne obszary i kierunki badawcze
- paleomagnetyzm, magnetostratygrafia, geologia regionalna, paleotektonika, paleogeografia;
- stratygrafia i paleogeografia pokryw lessowych Polski i Ukrainy;
- magnetostratygrafia skał permu i triasu;
- paleozoiczna paleogeografia i paleotektonika Polski pozakarpackiej;
- zintegrowana stratygrafia pokryw lawowych Wyspy Króla Jerzego;
- kenozoiczna ewolucja klimatu Antarktyki Zachodniej;
- petromagnetyczne wskaźniki zanieczyszczeń gleb i osadów wodnych.