odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Myjak Jarosław
Myjak  Jarosław

Firma: PKO Bank Polski

Stanowisko: Wiceprezes Zarządu

Absolwent prawa i studiów amerykańskich na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studiował ekonomię na University of Toronto. Absolwent programów: General Management Programme, INSEAD-CEDEP, Columbia Bussines School. Od 1994 r. członek zarządu, wiceprezes, a w latach 1998-2004 prezes zarządu Commercial Union Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA. Country Manager Grupy CU (obecnie Aviva) w Polsce do 2004 r. Przewodniczący Rad Nadzorczych Spółek Grupy CU. Był również członkiem rad nadzorczych Citibank Handlowy SA i BGŻ SA oraz wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej PZU Życie SA. Przewodniczący Rad Nadzorczych Bankowego Funduszu Leasingowego SA oraz PKO BP Faktoring SA. W 2006 i od 2008 r. wiceprezes zarządu PKO Banku Polskiego SA odpowiedzialny za bankowość korporacyjną. Był adwokatem i radcą prawnym (Altheimer & Gray), członkiem Polskiej Rady Biznesu, wiceprezesem PIU, wiceprezesem PKPP „Lewiatan”. Menedżer Roku 2002 w Polsce. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi RP.