odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Morawiecki Mateusz
Morawiecki Mateusz

Firma: Bank Zachodni WBK

Stanowisko: Prezes Zarządu

Na uniwersytetach we Wrocławiu ukończył historię, ekonomię/MBA, w Bazylei – prawo europejskie, w Evanston (Northwestern University / Kellogg), Hamburgu i Frankfurcie nad Menem – studia z zakresu makroekonomii, prawa europejskiego i zarządzania, staż w Deutsche Bundesbank. Na początku lat 90-tych zarządzał firmami z branży marketingowej i wydawniczej. Był wykładowcą akademickim i współautorem pierwszego polskiego podręcznika prawa europejskiego oraz członkiem rad nadzorczych kilku firm. Obecnie jest członkiem rad programowych kilku uczelni. Od 1998 pracuje w banku Zachodnim WBK, którego prezesem został w 2007. Jest też konsulem honorowym Irlandii w Polsce