odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Mnich Waldemar
Mnich Waldemar

Firma: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA

Stanowisko: Dyrektor Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego

Od 1997 r. w Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie SA – aktywny w różnych obszarach działalności biznesowej spółki gazowniczej. Początkowe kroki stawiał jako Samodzielny Pracownik w Biurze Nadzoru Właścicielskiego, następnie przechodząc różne szczeble rozwoju zawodowego od specjalisty ds. obsługi prawnej w Biurze Prawnym, dyrektora Biura Majątku, doradcy audytora, aż od maja 2009 r. do chwili obecnej – dyrektor Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego. Członek wielu zespołów zadaniowych, m. in. zespołu ds. wydzielenia operatora systemu przesyłowego, integracji obrotu, a obecnie przewodniczący zespołu ds. opracowania koncepcji wdrożenia Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym (ERM) w Grupie Kapitałowej PGNiG.

Waldemar Mnich posiada znajomość technik i standardów prowadzenia audytów procesowych i kontroli. W ramach zajmowanego stanowiska dokonuje oceny lub koordynuje realizację projektów takich jak: ocena skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem oraz analiz systemowych (mapowanie ryzyk), niezbędnych od prowadzania zadań audytowych, kontrolnych i doradczych.

Jako Certyfikowany Menedżer Ryzyka POLRISK, absolwent MBA Akademii Leona Koźmińskiego, Radca Prawny – od wielu lat praktyk obrotu gospodarczego, umiejętnie łączy praktycznie umiejętności biznesowe z nabytą wiedzą teoretyczną m. in. z zakresu: zarządzania procesami, audytu wewnętrznego, koordynacji kontroli wewnętrznych i zewnętrznych, nadzoru właścicielskiego, restrukturyzacji i przekształceń podmiotów gospodarczych oraz doradztwem prawnym.