odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Milbradt Georg
Milbradt Georg

Stanowisko: Premier Saksonii w latach 2002-2008, Niemcy

Data urodzenia, wykształcenie

23 lutego 1945 Urodzony w Eslohe, Niemcy
1951-1964 Ukończenie szkoły podstawowej i średniej w Dortmundzie
1964-1970 Uniwersytet Münster: ekonomia, prawo i matematyka
1968 Ukończenie studiów (dyplom w zakresie ekonomii)
1972 Doktorat w zakresie ekonomii, Uniwersytet Münster
1980 Habilitacja w zakresie ekonomii, Uniwersytet Münster

Działalność naukowa

1970-1980 Asystent, Instytut Finansów Publicznych, Uniwersytet Münster
1981-1983 Adiunkt, Uniwersytet Mainz
1980/1981 Wykładowca, Uniwersytet Osnabrück
1985-2009 Profesor nadzwyczajny, Uniwersytet Münster
2009- Profesor nadzwyczajny, Politechnika Drezdeńska

Działalność polityczna (na poziomie lokalnym i regionalnym)

1975-1982 Członek Rady Miasta Münster
1983-1991 Główny Dyrektor Finansowy, Münster
1894-1989 Zgromadzenie Kraju Związkowego Westfalia
1991-2001 Minister Finansów, Wolny Kraj Saksonia
2002-2008 Pierwszy Minister, Wolny Kraj Saksonia
1994-2009 Członek Parlamentu Wolnego Kraju Saksonia

Działalność polityczna (na poziomie federalnym)

1991-2001, 2002-2008 Członek, Rada Federalna, Republika Federalna Niemiec
1991-2001, 2002-2008 Członek, Komisja Mediacyjna (Parlament Federalny/Rada Federalna), Republika Federalna Niemiec
1991-2001 Wiceprzewodniczący Komisji Finansów, Rada Federalna, Republika Federalna Niemiec
2002-2008 Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych, Rada Federalna, Republika Federalna Niemiec

Pozostała działalność

1991-2001 Prezes i członek zarządu licznych przedsiębiorstw publicznych (banki, porty, lotniska)
1991-2001 Wiceprzewodniczący a następnie przewodniczący, Stowarzyszenie Pracodawców Krajów Związkowych Niemiec
2010- Członek Zarządu, Forum Federacji, Ottawa, Kanada
2010-2012 Arbiter, rozliczenia płac pracowników sektora publicznego