odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Matuszewska Bogusława

Firma: PGE Polska Grupa Energetyczna SA

Stanowisko: Wiceprezes Zarządu

Powołana na stanowisko wiceprezesa zarządu 5 marca 2012 roku.
Absolwentka Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej (kierunek: telekomunikacja, 1984), Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (MBA, 2000), SWPS w Warszawie (studia podyplomowe: Praktyczna psychologia społeczna, 2008) oraz Hudson Institute w Santa Barbara (Coaching Certification, 2010). Pełniła funkcję wiceprezesa zarządu, dyrektora ds. sprzedaży i IT w Polkomtel SA (2009-2011). W latach 2004-2008 pracowała w Siemens Enterprise Communications Sp. z o.o., najpierw jako dyrektor sprzedaży dla France Telecom Group, a następnie prezes zarządu. Przed połączeniem ZWUT SA i Siemens Sp. z o.o. była kierownikiem regionu zachodnio-południowego, dyrektorem regionu w ZWUT SA, a po konsolidacji tych spółek – dyrektorem sprzedaży dla operatorów alternatywnych. Wcześniej doświadczenie zawodowe zdobywała w Northern Telecom ELWRO JV oraz ZE ELWRO.