odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Matusewicz Wojciech
Matusewicz  Wojciech

Firma: Agencja Oceny Technologii Medycznych

Stanowisko: Prezes

Dr n. med. Wojciech Matusewicz – od 23 kwietnia 2008 r. szef Agencji Oceny Technologii Medycznych (najpierw dyrektor, a po zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – od 4 stycznia 2010 roku – prezes AOTM). Urodzony w 1952 roku, Łodzianin – lekarz II stopnia specjalizacji z chorób wewnętrznych i farmakologii klinicznej. W 1977 r. ukończył z wyróżnieniem Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Łodzi, a w 1996 roku Menadżerskie Studium Podyplomowe z zakresu zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej.
Od 1977 roku do 2008 roku pracował na Akademii Medycznej w Łodzi (następnie na Uniwersytecie Medycznym). W 1991 roku utworzył jako dyr. placówki w ZOZ Dla Szkół Wyższych w Łodzi Zakład Farmakologii Klinicznej z oddziałem klinicznym. I pełnił też funkcję zastępcy ordynatora, a następnie ordynatora oddziału klinicznego w tej placówce (1996-2001).
W latach 2002-08 był ordynatorem oddziału Wewnętrznego SZOZ Szpitala im E. Biernackiego w Pabianicach, a potem zastępca dyr. ds. Opieki Zdrowotnej tej placówki. W 2008 roku pracował także jako naczelnik Departamentu Gospodarki Lekami w centrali NFZ (przez 2 miesiące).
Ma ogromne doświadczenie kliniczne i dydaktyczne – od samego początku związany był z Akademią Medyczną – dziś Uniwersytetem Medycznym w Łodzi jako starszy wykładowca pracował w Zakładach: Farmakologii Klinicznej oraz Higieny i Epidemiologii. Od 1999 roku jest także konsultantem wojewódzkim w dziedzinie farmakologii klinicznej. W 2012 roku został powołany do Rady Naukowej Instytutu Leków i Komisji ds. Produktów Leczniczych URPL.
Dr n. med. Wojciech Matusewicz jest autorem około 100 publikacji naukowych i 40 wystąpień zjazdowych i kongresowych z zakresu: chorób wewnętrznych, hematologii, farmakologii klinicznej, zdrowia publicznego; autorem 2 książek: „Farmakologia kliniczna. Aspekty epidemiologiczne, ekonomiczne, społeczne”, „Niezamierzone skutki stosowania leków”, współautorem 3 książek i 2 skryptów oraz wielu wystąpień. Jest też laureatem wielu nagród m.in. za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne oraz w zakresie ochrony zdrowia.
Oprócz działalności zawodowej dr Matusewicz angażuje się w życie społeczne i samorządowe (był m.in. zastępca rzecznika odpowiedzialności zawodowej z Okręgowej Izbie Lekarskiej w Łodzi, startował w wyborach parlamentarnych i samorządowych). Jest między innymi członkiem Towarzystwa Internistów Polski i Towarzystwa Farmakologów oraz prezesem Stowarzyszenia Lekarzy Internistów. Prywatnie jest żonaty, ma dwie córki Katarzynę i Małgorzatę oraz wnuczkę Julię oraz wnuka Wojciecha.