odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Massel Andrzej
Massel Andrzej

Stanowisko: Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

ur. 19.01.1965 r.
Ukończył Politechnikę Gdańską, Wydział Budownictwa Lądowego, uzyskał doktorat (budownictwo, o specjalności drogi kolejowe) na tej uczelni – 1997 r.
Od 1990 r. związany z Instytutem Kolejnictwa (wcześniejsza nazwa Centrum NaukowoTechniczne Kolejnictwa) - od 2005 r. pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. Studiów
i Projektów Badawczych.
W latach 2000-2001 pełnomocnik marszałka województwa ds. transportu kolejowego, w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku.
W latach 2001-2002 członek Rady Nadzorczej PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście.
Pracę w Instytucie Kolejnictwa łączył z wykładami na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.
Członek Krajowej Sekcji Kolejowej Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP oraz członek Komitetu Rozwoju Kolei Dużych Prędkości w Polsce. Współautor licznych
prac studialnych dotyczących inwestycji transportowych w Polsce, w tym studium wykonalności modernizacji linii E-65 Warszawa - Działdowo - Gdynia (2003-2004), studium
wykonalności budowy pierwszej linii Metra Warszawskiego od szlaku B20 do stacji A23 "Młociny" (2004-2005).
W 2005 roku kierował realizacją wstępnego studium wykonalności budowy linii dużych prędkości Wrocław/Poznań - Łódź - Warszawa.
Szef zespołu przygotowującego Master Plan dla transportu kolejowego w Polsce do roku 2030.
Współautor Koncepcji Pomorskiej Kolei Metropolitarnej.
Autor licznych publikacji dotyczących infrastruktury kolejowej.
Stale współpracuje z miesięcznikiem "Technika Transportu Szynowego”.
Języki obce – angielski, rosyjski, niemiecki.
Żonaty.