odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Marciniak Jerzy
Marciniak Jerzy

Stanowisko: Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach SA, Prezes Zarządu, ZAK SA

W 2008 r. w wyniku postępowania konkursowego powołany na stanowisko prezesa zarządu Azotów Tarnów. W 2011 r. Rada Nadzorcza Spółki powierzyła mu ponownie funkcję prezesa zarządu Azotów Tarnów na kolejną kadencję.
Absolwent Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (1973) oraz Podyplomowego Studium Menadżerskiego Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (1994).

Od 31 stycznia 2011 r. pełni także funkcję prezesa zarządu spółki ZAK SA. W trakcie jego pierwszej kadencji w Zarządzie Azotów Tarnów, Spółka 30 czerwca 2008 r. zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Fakt ten zmienił pozycję i perspektywy Spółki. Dokonano emisji akcji o łącznej wartości 294,7 mln zł, tym samym Spółka podała się regułom rynku publicznego.

W 2010 r. nadzorował kolejne strategiczne dla Spółki działania związane z przeprowadzonymi akwizycjami: przejęcie 100 proc. akcji niemieckiego producenta poliamidów oraz 52,6 proc. akcji ZAK SA. W tym też czasie skutecznie realizowane były wszystkie zamierzenia inwestycyjne wynikające z Prospektu Emisyjnego, a także wdrożono strategię rozwoju IT, nowoczesnego nadzoru informatycznego. Ponadto od debiutu w 2009 roku Azoty Tarnów są obecne w elitarnym Indeksie RESPECT zrzeszającym 16 najbardziej odpowiedzialnych polskich spółek giełdowych (obecnie w indeksie tym znajduje się 23 podmioty).

W 2011 roku nadzorował dalszą ekspansję Grupy Kapitałowej, włączając w to przeprowadzone w drodze wezwania nabycie 66 proc. akcji Z.Ch. Police SA oraz objęcie dodatkowego pakietu 40,86 proc. akcji ZAK SA. Środki na realizację powyższych celów pozyskane zostały z przeprowadzonej z sukcesem wtórnej emisji akcji Azotów Tarnów o wartości 602,8 mln zł.

Przez wiele lat związany z Zakładami Azotowymi w Tarnowie-Mościcach SA: w okresie 1975–1983 zatrudniony na stanowisku Projektanta Systemów EPD. Przed powrotem do Mościc, tj. w okresie 11.12.2007–29.02.2008, doradca Ministra w Ministerstwie Skarbu Państwa. Od 2004 roku prezes zarządu Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, odpowiedzialny m.in. za oddłużenie przedsiębiorstwa, i przekształcenie firmy w spółkę „finansową”. W okresie 1999-2004 dyrektor Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie odpowiedzialny za skuteczną restrukturyzację szpitala zagrożonego upadłością.

W latach 1996-1998 dyrektor generalny Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie. W latach 1992-95 dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Tarnowie, odpowiedzialny za utworzenie Oddziału oraz 4 placówek terenowych. W latach 1983-1991 zatrudniony w Oddziale ZUS w Tarnowie na stanowisku zastępcy dyrektora ds. emerytalno-rentowych. W okresie 01.07.2002-31.12.2002 i 11.01.2005-30.06.2006 prezes zarządu SSA Unia Tarnów.

Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi przyznanym postanowieniem Prezydenta RP w 1998 r. W grudniu 2010 r. odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za działalność na rzecz służby zdrowia.