odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Mańka-Szulik Małgorzata
Mańka-Szulik Małgorzata

Stanowisko: Prezydent Zabrza

W 2006 roku wybrana na Prezydenta Miasta Zabrze z listy obywatelskiego komitetu „Skuteczni dla Zabrza”. Ponownie wybrana na to stanowisko w 2010 roku. Otrzymała wówczas ponad 75-proc. poparcie mieszkańców.
Dzięki skutecznemu zarządzaniu Zabrze jest miastem rozwijającym się. Ostatnie lata to czas tak znaczących przedsięwzięć jak budowa zabrzańskich odcinków Drogowej Trasy Średnicowej, rozwój zabrzańskiej terenów Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, modernizacja wodociągów i kanalizacji, modernizacja obiektów użyteczności publicznej, budowa obiektów sportowych.
Zabrze jest miastem stawianym jako przykład wykorzystywania obiektów poprzemysłowych. W 2007 roku została udostępniona Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego Guido. Obecnie trwają prace przy oddaniu do użytku Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej. Do miasta przyjeżdża coraz więcej turystów. Organizowane są tutaj międzynarodowe targi turystyczne i konferencje na temat turystyki.
Zainicjowała utworzenie pierwszej w Polsce samorządowej szkoły artystycznej – Liceum Sztuk Plastycznych w Zabrzu. Będąc jej dyrektorem, zbudowała model szkoły kreującej aktywnego odbiorcę i twórcę kultury.
Jako założyciel i przewodnicząca wielu organizacji pozarządowych przez lata działalności społecznej podejmowała szereg inicjatyw kulturalnych, gospodarczych, edukacyjnych, stawiając na partnerski dialog. To właśnie takie podejście oraz otwarcie na potrzeby drugiego człowieka i całych grup społecznych są zauważalnymi cechami jej prezydentury.
Z wykształcenia matematyk. Ukończyła Uniwersytet Śląski w Katowicach. Bezpartyjna.