odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Malinowski Andrzej
Malinowski Andrzej

Firma: Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej

Stanowisko: Prezydent

Doktor nauk ekonomicznych, od 2001 roku Prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, największej i najstarszej organizacji Pracodawców w Polsce, skupiającej ponad 7 500 przedsiębiorstw, zatrudniających blisko 4 miliony pracowników.
Andrzej Malinowski pracował w administracji rządowej, był m.in. podsekretarzem stanu w Ministerstwie Handlu Wewnętrznego i Usług oraz podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. W 1996 roku Prezes Rady Ministrów powierzył mu funkcję pełnomocnika do spraw organizacji Ministerstwa Gospodarki, następnie został w nim sekretarzem stanu. Poseł na Sejm, pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Stosunków Gospodarczych z Zagranicą oraz pracował na kierowniczych stanowiskach w spółkach prawa handlowego. Do najważniejszych osiągnięć zawodowych w administracji rządowej zalicza współtworzenie koncepcji i organizowanie Ministerstwa Gospodarki. Ten niezwykle ważny dla polskiej gospodarki resort wciąż działa w wypracowanym przez niego kształcie.
Andrzej Malinowski był członkiem polskiej delegacji sejmowej do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Jako lider polskich pracodawców przewodniczył BIAC Polska – Komitetowi Doradczemu ds. Przemysłu i Handlu przy OECD. Członek Narodowej Rady Integracji Europejskiej oraz przedstawiciel polskich pracodawców w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym, gdzie aktywnie uczestniczy w Sekcji ds. Transportu, Energii, Infrastruktury i Społeczeństwa Informacyjnego oraz Sekcji ds. Stosunków Zewnętrznych. W 2005 roku został wybrany pierwszym wiceprezydentem Europejskiej Organizacji Pracodawców Przedsiębiorstw Sektora Publicznego. Jest również reprezentantem Pracodawców RP w Międzynarodowej Organizacji Pracodawców (IOE).
Pasją Andrzeja Malinowskiego jest popularyzowanie idei przedsiębiorczości i zasad wolnego rynku. Uważa, że Polacy są niezwykle przedsiębiorczy, czego dowodzą od 1989 roku. Szybko nauczyli się gospodarki rynkowej, potrafią z dużą intuicją ekonomiczną prowadzić swoje firmy i konkurować z najlepszymi.
Andrzej Malinowski został uhonorowany wieloma odznaczeniami państwowymi, a także Kawalerem Orderu Uśmiechu – przyznawanym za działania przynoszące dzieciom radość. Jeździ na nartach, gra w tenisa i w golfa.