odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Mączka Zbigniew
Mączka Zbigniew

Firma: Urząd Lotnictwa Cywilnego

Stanowisko: Wiceprezes

Zbigniew Mączka, urodzony w 1954 roku w Dębicy, absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, odbył studia podyplomowe na Akademii Obrony Narodowej (zarządzanie lotnictwem) i w Szkole Głównej Handlowej (zarządzanie i finansowanie w sektorze transportu lotniczego). Odbył liczne szkolenia i staże w zakresie zarządzania lotnictwem cywilnym, certyfikacji portów lotniczych, w tym także praktykę w Ministerstwie Transportu w Kanadzie.
Pracował jako konstruktor lotniczy, specjalista od awioniki i systemów elektrycznych w zakładach lotniczych w Mielcu (1978-1993). Był posłem na sejm II kadencji, gdzie uczestniczył w pracach Komisji Systemu Gospodarczego i Przemysłu oraz w Komisji Obrony Narodowej przy ustawach restrukturyzujących przemysł, w tym o Specjalnych Strefach Ekonomicznych (1993-1997).
W latach 1997-2002 był Głównym Inspektorem Lotnictwa Cywilnego. W tym czasie uczestniczył w przygotowaniu lotnictwa polskiego do wejścia do JAA i w rezultacie do Unii Europejskiej i EASA. Od 2002 r. jest pracownikiem Urzędu Lotnictwa Cywilnego, gdzie od 2006 r. roku pełni funkcję wiceprezesa. W tym czasie m.in. kierował polską częścią polsko-francuskiego konsorcjum w programie „twinningowym” UE na Ukrainie.
W Urzędzie Lotnictwa Cywilnego odpowiada za współpracę międzynarodową w lotnictwie cywilnym.
Jest autorem m.in. publikacji „Prognozy i rzeczywistość rozwoju polskiego lotnictwa cywilnego w latach 1991-2002” (Warszawa 2004, Akademia Obrony Narodowej).