odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Łużniak Jerzy
Łużniak Jerzy

Stanowisko: Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego

Prywatne i publiczne życie Jerzego Łużniaka nierozerwalnie związane jest z Jelenią Górą. To tam rozpoczynał swoją karierę zawodową pracując jako Specjalista w Zespole Szkół Rolniczych, a następnie prywatny przedsiębiorca i właściciel gospodarstwa rolnego. Tam również stawiał pierwsze kroki w służbie publicznej, najpierw przewodnicząc strukturom miejskim Komitetu Obywatelskiego w latach 1993-1997, a następnie zostając Radnym Miejskim Miasta Jelenia Góra w 1998 roku. Kolejne lata pracy w służbie mieszkańcom miasta to coraz większa liczba obowiązków oraz coraz bogatsza lista sukcesów: kolejny mandat radnego miejskiego w 2002 roku, przewodniczenie Komisji Gospodarki Komunalnej w latach 1998-2006, a także praca w Urzędzie Miasta na stanowisku zastępcy Prezydenta w latach 2006-2009.
W połowie 2009 roku Jerzy Łużniak objął funkcję Wicemarszałka Województwa odpowiedzialnego za politykę społeczną i zdrowotną naszego regionu. W obecnej kadencji ponownie jako Wicemarszałek Województwa pełni nadzór nad departamentami Polityki Zdrowotnej i Infrastruktury. Najbliższe lata to realizacja wielu inwestycji na Dolnym Śląsku, wśród których najważniejsze to: Wschodnia Obwodnica Wrocławia, trzy nowe mosty na Odrze: w Ciechanowie, Brzegu Dolnym i Łanach, a także nowy szpital wojewódzki we Wrocławiu. To wybrane przykłady inicjatyw, które znacząco podniosą jakość życia mieszkańców Dolnego Śląska.
Jerzy Łużniak ma 55 lat. Jest szczęśliwym mężem Iwony oraz ojcem dwójki dzieci, Wojciecha i Anny. Z wykształcenia jest magistrem zootechniki, którą ukończył na Akademii Rolniczej w Poznaniu, a dodatkowe kwalifikacje uzyskał studiując zarządzanie na Politechnice Wrocławskiej. Jego pasją jest ornitologia, której poświęca każdą wolną chwilę, oraz turystyka, w szczególności piesze wędrówki z plecakiem.