odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Łukaszewska-Wojnarowska Agnieszka
Łukaszewska-Wojnarowska Agnieszka

Firma: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA

Stanowisko: Dyrektor, Departament Rozwoju Regionalnego

Agnieszka Łukaszewska-Wojnarowska rozpoczęła pracę w PAIiIZ w grudniu 2006 roku. W lipcu 2008 r. objęła stanowisko Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego.
Swoja karierę zawodową rozpoczęła w 2003 roku od pracy w Departamencie Promocji Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W latach 2004-06 pracowała w Agencji Rozwoju Przemysłu.

Agnieszka Łukaszewska-Wojnarowska ukończyła Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Uzyskała dyplom ukończenia Studium Podyplomowego Zarządzania Projektami Finansowymi ze Środków UE na Wydziale Prawa
i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2004 roku otrzymała uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Jest autorką projektu pod nazwą Promocja Gospodarcza Polski Wschodniej.
Departament, którym kieruje jest odpowiedzialny za współpracę z samorządami regionalnymi, lokalnymi oraz Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi (SSE) w zakresie promocji napływu BIZ. Departament odpowiada za realizację Projektu Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej, projektu pt. Budowa i rozwój sieci COI na obszarze Polski Wschodniej. W ramach DRR prowadzony jest także Punkt Informacyjny dla inwestorów zagranicznych zainteresowanych uzyskaniem wsparcia z funduszy europejskich.