odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Lubera Dariusz
Lubera Dariusz

Firma: Tauron Polska Energia SA

Stanowisko: Prezes Zarządu

Z wykształcenia magister inżynier elektryk z dyplomem krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
Swoją karierę zawodową rozpoczynał w 1983 roku w Zakładach Mechanicznych Tarnów. Od 1985 roku związany zawodowo z energetyką dystrybucyjną. W Zakładzie Energetycznym Tarnów, a następnie w Enionie, przeszedł wszystkie szczeble kariery od referenta po stanowisko prezesa zarządu.
W latach 2001-2003 był członkiem Rady Nadzorczej PSE SA. Wieloletni aktywny członek: Rady ds. Cen Transferowych w Sektorze Energetycznym przy Ministerstwie Gospodarki, Polskiego Klubu Kogeneracji KOGEN Polska i Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej. Od 1998 do 2008 roku prezes Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. Od 2008 roku stoi na czele Zarządu Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska. Wiceprzewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej. Przewodniczący, a następnie członek Międzynarodowego Komitetu Sterującego Live Working Association (LWA), a także Komitetu Technicznego ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym.
Funkcję prezesa Zarządu Tauron Polska Energia SA pełni od marca 2008 roku.