odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Łój Roman
Łój Roman

Firma: Katowicki Holding Węglowy SA

Stanowisko: Prezes Zarządu

Magister inżynier, mechanik. Absolwent gliwickiej Politechniki Śląskiej, studia ukończył w 1982 roku.
Ponadto w 1987 roku ukończył studia podyplomowe w krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej - w zakresie konstrukcji i eksploatacji maszyn przeróbczych, a także z zakresu zarządzania w górnictwie w 1996 roku.
Z kolei w 2002 roku ukończył studia podyplomowe w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w zakresie prawa gospodarczego i handlowego.
Z górnictwem związany od roku 1982 roku. Pracował w kopalniach Niwka-Modrzejów, Kleofas i Śląsk. Później w centrali Katowickiego Holdingu Węglowego, gdzie piastował kolejno stanowiska: zastępcy dyrektora Biura Handlowo-Rynkowego, dyrektora zespołu, wiceprezesa zarządu do spraw handlowo-rynkowych, dyrektora zespołu-głównego inżyniera do spraw produkcji, przeróbki i jakości.
Następnie był prezesem zarządu Katowickiego Węgla sp. z o.o. należącego do Katowickiego Holdingu Węglowego. 28 czerwca 2010 roku objął stanowisko wiceprezesa zarządu KHW SA ds. handlowo-rynkowych.
Od 17 grudnia 2010 prezes zarządu Katowickiego Holdingu Węglowego SA.