odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Litwa Piotr
Litwa Piotr

Firma: Wyższy Urząd Górniczy

Stanowisko: Prezes

Dr inż. Piotr Litwa ukończył w 1988 r. studia na Wydziale Górniczym Politechniki Śląskiej w Gliwicach, w specjalności technika eksploatacji złóż. Jest absolwentem podyplomowych studiów problemów prawnych górnictwa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na Wydziale Administracji i Prawa. W 2000 r. obronił pracę doktorską na Wydziale Górniczym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, uzyskując stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie górnictwo.

Pracę jako osoba dozoru rozpoczął w 1988 r. w Przedsiębiorstwie Robót Górniczych w Katowicach. W 1992 r. przeszedł do pracy w organach nadzoru górniczego. W latach 1998-1999 pełnił funkcję wicedyrektora Departamentu Górnictwa w Wyższym Urzędzie Górniczym, a następnie dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Bytomiu i Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach. Od 2005 do 2008 r. był wiceprezesem WUG. Na stanowisko prezesa WUG został powołany 1 listopada 2008 r.

Członek Konwentu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Rady Społecznej Politechniki Śląskiej, Konwentu Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego w Lubinie, Rady Naukowej Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG, Rady Naukowej Głównego Instytutu Górnictwa, Komitetu Górnictwa Polskiej Akademii Nauk.
Autor i współautor wielu publikacji i referatów wygłoszonych na konferencjach krajowych i międzynarodowych.