odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Lisiecka Krystyna
Lisiecka Krystyna

Firma: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Kierownik Zakładu Zarządzania Jakością Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Profesor zwyczajny nauk ekonomicznych, doktor habilitowany w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Specjalizuje się w problematyce zarządzania przedsiębiorstwem przez jakość, zarówno w warstwie teoriopoznawczej, jak i empirycznej. Autorka licznych publikacji z tego zakresu, m.in.: „Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie przemysłowym, 1993, „Kreowanie jakości. Uwarunkowania. Strategie. Techniki”, 2002, „Systemy zarządzania jakością. Metody analizy i oceny”, 2009. Redaktor i współautor cyklu publikacji pt. „Menedżer jakości” z roku 1999, 2004 i 2010. Prorektor do spraw nauki AE w kadencji 2005-08. Były pełnomocnik Rektora ds. jakości kształcenia na Uczelni. Koordynator projektów międzynarodowych.
Laureatka Konkursu Indywidualnej Polskiej Nagrody Jakości w roku 2001 w kategorii: Nauka pod patronatem Premiera RP. Sędzia Polskiej Nagrody Jakości, członek Rady Programowej Polskie Forum ISO 9000, członek oraz wizytator Komisji Akredytacyjnej Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych (FPAKE). Audytor wiodący systemów zarządzania jakością.