odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Lewicki Arkadiusz
Lewicki Arkadiusz

Stanowisko: Dyrektor, Krajowy Punkt Kontaktowy Programu na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP)

Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programu na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP) dla polskiego rynku finansowego w Polsce, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego UE ws. Programu na rzecz konkurencyjności i innowacji (KPK CIP) dla polskiego rynku finansowego oraz dyrektor w Związku Banków Polskich, odpowiedzialny za obszar publicznych instrumentów wsparcia i sektor publiczny. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Szkoły Głównej Handlowej oraz Centrum Studiów Europejskich im. Jeana Moneta. Ukończył także szereg kursów i szkoleń, w tym w Europejskim Instytucie Administracji (EIPA) w Maastricht. W ramach ZBP: koordynator prac środowiska bankowego ws. finansowania małych i średnich przedsiębiorców i innowacji; reprezentant banków w komitetach monitorujących programy UE (m.in. PO Innowacyjna Gospodarka, PO Kapitał Ludzki) oraz w Komitecie Koordynacyjnym Narodowej Strategii Spójności przy Prezesie Rady Ministrów. Przedstawiciel ZBP w zespole ds. innowacji przy Prezydencie RP. Ekspert izby w pracach parlamentarnych z zakresu finansowania innowacji i rozwoju. Przedstawiciel ZBP w Zespole ds. finansowania MŚP w Europejskiej Federacji Bankowej. Inicjator powołanej w 2007 r. Koalicji Polskich Środowisk Finansowych na Rzecz Absorpcji Środków Unii Europejskiej w Polsce, w której pełni obecnie funkcję sekretarza. Od 2008 r. dyrektor KPK CIP, w którym doprowadził do zaangażowania komercyjnego rynku finansowego w program na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP) o wartości prawie 4 mld PLN dla MŚP. Koordynator cyklu Forum Korporacyjne „Banki i Przedsiębiorcy” oraz zagranicznych misji gospodarczych środowiska bankowego. Autor wielu artykułów i publikacji poświęconych udziałowi sektora bankowego w programach publicznych.