odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Lewicka-Banaszak Ewa
Lewicka-Banaszak Ewa

Stanowisko: Prezes, Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Socjalnej w latach 1997-2001

Od listopada 2002 r. kieruje Izbą Gospodarczą Towarzystw Emerytalnych jako jej prezes.
Socjolog, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizująca się w problemach polityki społecznej, socjologii pracy, organizacji i kierowania.
W latach 1997-2001 była Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnikiem Rządu ds. Reformy Zabezpieczenia Społecznego. Za jej kadencji przeprowadzona została reforma emerytalna, która zastąpiła wcześniejszy system repartycyjny systemem trójfilarowym, zmieniającym zasady gromadzenia środków tworzących kapitał emerytalny. W tym samym okresie realizowała również program redukcji nadmiernych wydatków na zasiłki chorobowe.
Od sierpnia 1990 do listopada 1997 r. była wiceprzewodniczącą Zarządu Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność”. Współautorka projektu reformy ubezpieczeń społecznych NSZZ „S”, który stał się podstawą programu AWS w tej dziedzinie. Inicjowała i tworzyła grupy ekspertów z zakresu ubezpieczeń społecznych w „Solidarności”.
Pracownik naukowy PAN, Instytutu Organizacji, Zarządzania i Doskonalenia Kadr oraz SGPiS (obecnie SGH).