odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Lewandowski Janusz
Lewandowski  Janusz

Stanowisko: Komisarz UE ds. Budżetu i Programowania Finansowego

Absolwent ekonomii na Uniwersytecie Gdańskim. W 1984 roku uzyskał tytuł doktora w dziedzinie ekonomii na Uniwersytecie Gdańskim. W latach 1980-1989 doradca ekonomiczny NSZZ Solidarność, a w 1988 r. współzałożyciel Kongresu Liberalno-Demokratycznego (KLD) ze środowiska tzw. gdańskich liberałów. Minister przekształceń własnościowych w rządach Jana Krzysztofa Bieleckiego (1990-1991) i Hanny Suchockiej (1992-1993). Jego główne sukcesy w tym czasie to m.in. uruchomienie giełdy i opracowanie programu powszechnej prywatyzacji. W latach 1989-1991 i 1993-1997 przewodniczący Rady Programowej Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. W latach 1991-1993, 1997-2001, 2001-2003 poseł na Sejm RP. W latach 2004-2007 przewodniczący Komisji Budżetowej PE. W latach 2004-2009 poseł do Parlamentu Europejskiego 6 i 7 kadencji.