odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Leszkiewicz Adam
Leszkiewicz Adam

Firma: ZAK SA

Stanowisko: Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Doktorant Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Generalny ZAK SA.
Nadzoruje obszar strategii i rozwoju, organizacji, przetargów, relacji inwestorskich, audytu wewnętrznego i ochrony informacji.
W latach 2009-2011 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, odpowiadający za branżowe prywatyzacje i nadzór właścicielski m.in. w chemii.
Od kwietnia 2009 r. Przewodniczący Rady Służby Cywilnej.
W latach 2007-2009 Podsekretarz Stanu i Z-ca Szefa KPRM odpowiadający za fundusze europejskie, budżet zadaniowy, administrację i gospodarowanie nieruchomościami.
Wcześniej Sekretarz M. St. Warszawy i Dyrektor Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie.