odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Kwaśniak Wojciech
Kwaśniak  Wojciech

Firma: Komisja Nadzoru Finansowego

Stanowisko: Zastępca Przewodniczącego

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1989 r. pracownik Narodowego Banku Polskiego, od 1991 r. Zastępca Dyrektora w Generalnym Inspektoracie Nadzoru Bankowego, a następnie po od 1998 r. Dyrektor Biura Inspekcji w GINB. W latach 2000-2007 – Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego, Członek Komisji Nadzoru Bankowego.

Dodatkowo:
W latach 1993-2006 Członek Komisji Papierów Wartościowych i Giełd,
W latach 2001-2007 Członek Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,
W latach 2002-2006 Członek z głosem doradczym Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych.
W latach 2003-2006 Członek Komitetu Koordynacyjnego ds. Konglomeratów Finansowych.
W latach 2003-2006 Członek Core Principles Liaison Group przy Bazylejskim Komitecie Nadzoru Bankowego
W latach 2007-2011 Doradca Prezesa NBP w Narodowym Banku Polskim.

Od października 2011 r. Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego.