odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Kulesa Marek
Kulesa Marek

Firma: Towarzystwo Obrotu Energią

Stanowisko: Dyrektor

Marek Kulesa – dyrektor biura Towarzystwa Obrotu Energią - TOE (od rozpoczęcia działalności w 2004 roku), od 2002 roku prowadzący także pod firmą PHUP Multienergia własną działalność gospodarczą. Absolwent Politechniki Śląskiej (1997), studiów podyplomowych Akademii Ekonomicznej w Katowicach (1998), uczestnik i wykładowca licznych szkoleń, kursów, seminariów z zakresu rynku energii elektrycznej, ciepła, gazu, energetyki gminnej, zasady TPA oraz modeli rynków energii elektrycznej.
Od 1997 roku dyrektor, od 1999 wiceprezes, a w latach 2001-2005 prezes zarządu w spółce konsultingowej Partner RE Sp. z o.o.
W latach 2003-2006 radny Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach.
Członek Towarzystwa Obrotu Energią (www.toe.pl), Stowarzyszenia Niezależnych Wytwórców Energii Skojarzonej (www.snwes.pl), Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej-PKEE (www.pkee.pl).
Od 2008 roku Członek Zespołu ekspertów przy Instytucie Ekonomicznym NBP. Od października 2009 roku (moment powołania) Członek (działającego przy Ministrze Gospodarki) Zespołu doradczego ds. zmian funkcjonowania rynku energii elektrycznej w Polsce. Od listopada 2009 roku (moment powołania) Wiceprzewodniczący Grupy Roboczej Rynek - Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji. Od listopada 2010 r. Członek (działającego przy Ministrze Gospodarki) Zespołu ds. nowej ustawy - Prawo energetyczne oraz od grudnia 2010 r. Członek (stanowiącego ciało doradcze dla Międzyresortowego Zespołu ds. Realizacji Polityki Energetycznej Polski do 2030 roku) Zespołu ds. związanych z wprowadzeniem inteligentnych sieci elektroenergetycznych w Polsce. Członek licznych zespołów zadaniowych ds. zmian na rynku energii elektrycznej w Polsce.
Z ramienia TOE (od 2004 roku) bierze udział w pracach dot. zmian ustawy – Prawo energetyczne i aktów wykonawczych do ustawy, ustawy o podatku akcyzowym, ustawy o efektywności energetycznej, w pracach dot. nowego modelu rynku energii elektrycznej w Polsce oraz nowego Prawa energetycznego.
Autor oraz współautor ponad 170 prac analitycznych oraz licznych referatów i publikacji dla przedsiębiorstw energetycznych, odbiorców, spółek informatycznych, jednostek samorządowych gmin i miast, z zakresu rynku energii elektrycznej, ciepła i gazu.