odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Krzaklewski Marian
Krzaklewski Marian

Stanowisko: Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Krzaklewski Marian ur. 23 sierpnia 1950 r. w Kolbuszowej k. Rzeszowa. W 1975 r. absolwent Wydział Automatyki i Informatyki Politechniki Śląskiej, w latach1976-1984 zatrudniony w Zakładzie Systemów Automatyki Kompleksowej PAN w Gliwicach. W 1984 roku aresztowany za działalność w podziemnych strukturach NSZZ „Solidarność”. Zwolniony z więzienia na mocy amnestii w 1984 roku. Od 1985 r. pracuje na Politechnice Śląskiej w Gliwicach (odział w Katowicach) .
Od 1987 roku doktor inżynier nauk technicznych, a od 1989 adiunkt na Politechnice Śląskiej w Gliwicach.
W latach 1989-1990 wiceprzewodniczący Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność”. Od 1990 r. do dziś jest zatrudniony w Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. W latach 1989-90 był członkiem Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” i Krajowego Komitetu Obywatelskiego. Podczas Zjazdu NSZZ „S” w kwietnia 1990 r. zostaje członkiem Prezydium Komisji Krajowej „S” odpowiedzialnym za współpracę z sekcjami branżowymi.
Na III Zjeździe „S” w lutym 1991 r. zostaje wybrany Przewodniczącym NSZZ „Solidarność”. Ponownie wybrany na funkcję przewodniczącego „S” w 1992,1995 i 1998 roku. Funkcję tę pełni do września 2002 r.
W 1996 r. deportowany z Białorusi, po spotkaniu z członkami Wolnych Związków Zawodowych w Mińsku. W 1995 roku staje na czele Społecznej Komisji Konstytucyjnej, która w 1996 roku przedkłada w Parlamencie RP„Obywatelski Projekt Konstytucji RP” poparty ponad 1,5 mln podpisów.
W latach 1996-2000 założyciel i przewodniczący Akcji Wyborczej Solidarność (AWS), która wygrała w 1997 roku wybory do Parlamentu RP. W latach 1997-1998 przewodniczący Ruchu Społecznego AWS (od 1998 jego honorowy przewodniczący). W latach 1997-2001 poseł na Sejm RP, przewodniczący Klubu Parlamentarnego AWS.
W latach 1998-2002 był wiceprzewodniczącym grupy Europejskiej Partii Ludowej w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy. W latach 1999-2002 członek Narodowej Rady Integracji Europejskiej.Od 2001 do 2009 r. był członkiem Trójstronnej Komisji ds. Społeczno -Gospodarczych.
Od 2004 roku do dziś jest radnym (członkiem) Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES) w Brukseli. W pażdzierniku 2005 r. został wybrany wiceprzewodniczącym EUROCADRES – Europejskiej Rady Pracowników z wyższym wykształceniem i kadr kierowniczych.
Od 1996 r. do dziś założyciel i prezes Stowarzyszenia „Solidarni ze Stocznią Gdańską”.
Laureat m.in. „Nagrody Kisiela” w 1996 roku i tytułu „Człowiek Roku” dziennika „Życie” w 1996 roku oraz nagrody „Człowieka Roku” tygodnika „Wprost” w 1997 r.
Jest żonaty i posiada 2 synów .