odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Krystowski Krzysztof
Krystowski Krzysztof

Firma: Bumar Sp. z o.o.

Stanowisko: Prezes Zarządu

Od 1 maja 2012 Prezes Zarządu Bumar Sp. z o.o. Poprzednio zajmował stanowsko V-ce Prezesa Grupy Avio ds. Europy Wschodniej, Prezesa Avio Polska, Prezesa Laboratorium Badań Napędów Lotniczych „Polonia Aero”. Jest także Prezesem Zarządu Federacji Firm Lotniczych Bielsko stowarzyszenia będącego liderem Śląskiego Klastra Lotniczego oraz członkiem Rady Głównej PKPP Lewiatan. Członek Narodowej Rady Ekologicznej przy Prezydencie RP oraz Rady Przemysłowo – Obronnej przy Ministrze Obrony Narodowej. W latach 2005 – 2008 był Dyrektorem Generalnym ds Rozwoju Biznesu a potem V-ce Prezesem Avio Polska. W tym czasie był także przedstawicielem polskiego przemysłu lotniczego w grupie nieformalnej przy Komisji Europejskiej ds. Joint Technology Initiative „Clean Sky” dla europejskiego przemysłu lotniczego. W latach 2004 – 2006 Przewodniczący Rady Fundacji „Centrum Innowacji” FIRE zajmującej się pomocą małym i średnim przedsiębiorstwom innowacyjnym działającym w oparciu o najnowocześniejsze technologie. W latach 2003 – 2006 V-ce Minister w Ministerstwie Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej a następnie Ministerstwie Gospodarki i Pracy. Odpowiadał za konkurencyjność i innowacyjność gospodarki, nadzór nad jednostkami badawczo-rozwojowymi oraz Urzędem Patentowym RP, a także za restrukturyzację przemysłu obronnego i lotniczego oraz offset. Wielokrotnie reprezentował Polskę w Radzie ds. Konkurencyjności UE. W latach 1995-2003 pracownik i manager w Grupie IMPEL (kolejno: dyrektor marketingu, z-ca i dyrektor operacyjny, v-ce prezes i dyrektor ds. marketingu i strategii, prezes jednej ze spółek, członek rad nadzorczych).
Ukończył Wydział Zarządzania i Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Uzyskał tytuł MBA na Wyższej Szkole Zarządzania Polish Open University i Oxford Brooks University, a także ukończył studia doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.