odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Krawczyński Piotr
Krawczyński Piotr

Firma: Kulczyk Silverstein Properties

Stanowisko: Dyrektor Zarządzający, Członek Zarządu

Piotr M. Krawczyński, związany z firmą Kulczyk Silverstein Properties od momentu jej założenia, obejmuje stanowiska Dyrektora Zarządzającego oraz Członka Zarządu. Jednocześnie od 2009 r. pełni funkcję Dyrektora Generalnego firmy Kulczyk Real Estate Holding Oddział w Polsce.
Do grupy firm Jana Kulczyka dołączył w roku 1998 r, gdzie obejmował kolejno stanowiska Analityka Inwestycyjnego (1998-2002), Wicedyrektora w Departamencie Nadzoru Właścicielskiego i Rozwoju Kapitałowego (2002-2005) oraz Dyrektora Inwestycyjnego (2005-2009).
Swoją karierę zawodową, poprzedzoną stażem w Chase Manhattan Bank w Londynie, Piotr Krawczyński rozpoczął na stanowisku Analityka Finansowego w Chase Fund Management Polska (1996-1998).
Piotr M. Krawczyński posiada ponad trzynastoletnie doświadczenie w transakcjach fuzji i przejęć oraz w zarządzaniu spółkami portfelowymi. W swojej karierze zawodowej pełnił funkcje członka oraz przewodniczącego rad nadzorczych szeregu spółek inwestycyjnych, nieruchomościowych i innych branży, w tym Warta TFI, Warta Life. Obecnie zasiada w radzie nadzorczej spółki notowanej na GPW – Cammedia.
Piotr Krawczyński jest absolwentem Politechniki Warszawskiej Wydziału Inżynierii Produkcji o specjalizacji Finanse Przedsiębiorstw (1993-1998). Odbył Studia Doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej oraz Kolegium Gospodarki Światowej (1998-2002). W 2006 roku ukończył dwuletnie podyplomowe anglojęzyczne studia Executive Studies in Finance, prowadzone przez Ernst & Young i Szkołę Główną Handlową.